GDPR

General Data Protection Regulation

Trust our vision!

Încă de acum aproape 50 de ani, tehnologia a avansat în mod fulgerător, propulsând în cele din urmă internetul ca fiind un serviciu indispensabil pentru majoritatea dintre noi. Cel mai important rol în influențarea vieții contemporane, îl deține astăzi, incontestabil, tehnologia.

Trăim într-un mediu dinamic, unde tehnologia ne oferă din ce în ce mai multe oportunități, însă prezintă și riscuri. Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Amploarea colectării și a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activității lor.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au hotărât adoptarea Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Pentru a fi „GDPR Ready” este nevoie de implementarea unei conduite în companie, a unor politici și proceduri pe care fiecare angajat sau operator de date cu caracter personal trebuie să le respecte.

Întotdeauna înainte de a pune în aplicare un lucru este necesar să îl înțelegem. De aceea, noi vă explicăm de ce, cum și în ce fel implementăm noile reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jinxit Consulting vă poate ajuta atât cu înțelegerea, cât și cu implementarea GDPR.

Ce suntdatele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 • Nume și prenume
 • Adresă de domiciliu
 • Adresă de e-mail de tip nume@societate.ro
 • un număr de act de identitate
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil)*;
 • o adresă de protocol de internet (IP);
 • un identificator de modul cookie*;
 • identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;
 • date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.
 • Originea rasială sau etnică
 • Opiniile politice
 • Confesiunea religioasă sau convingerile filozofice
 • Apartenența la sindicate
 • Prelucrarea de date genetice
 • Pelucrarea de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice
 • Prelucrarea de date privind sănătatea
 • Prelucrarea de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice
 • Datele publice ale unei societăți, cum ar fi codul de înregistrare sau numărul de înregistrare la Registrul Comerțului
 • Adresă de e-mail de tip info@societate.ro sau office@societate.ro
 • Date anonimizate

RegulamentGDPR

-1650Zile -13Ore -36Minute -7Secunde
responsive

we design value into profit

our customers are always happy!